Fysiikan tukiopetuksella saat fysiikan opiskelusta vaivattomampaa.

Peruskoulussa tutustutaan seitsemänneltä luokalta alkaen fysiikan peruskäsitteisiin, kuten energia, voima, sähkö ja valo. Opetus ei ole painottunutta matematiikkaan, vaan tarkoitus on kehittää oppilaan intuitiivista ymmärrystä fysiikan ilmiöistä ja kykyä ennustaa arkipäiväisiä fysikaalisia tapahtumia.

Lukion fysiikka on suoraa jatkoa tälle, mutta siinä hypätään armotta yhtälöiden sekaan. Matematiikan perustaitojen on siis syytä olla kunnossa lukion alkaessa. Pakollisia kursseja on vain yksi, mutta jos opiskelupaikka esim. lääketieteen parissa tai teknillisessä yliopistossa on harkinnassa, on hyvin suositeltavaa jo pelkästään pääsykokeen kannalta käydä kaikki kurssit.

0500 - 822 455  lassi.otakari@lassintunnit.fi