Kemian tukiopetuksessa saat tasoistasi opetusta

Kemian opetus peruskoulussa alkaa seitsemännellä luokalla. Oppilas tutustuu kemian alkeisiin, kuten atomiin, molekyyliin, liuoksiin ja reaktioihin sekä opettelee laboratoriovälineiden käyttöä. Matematiikkaa ei peruskoulun kemiaan sisälly juuri lainkaan.

Kuten fysiikankin kohdalla, lukion kemian viidestä kursseista vain ensimmäinen on pakollinen. Kuitenkin, jos esim. lääkärin ura kuuluu mahdollisten tavoitteidesi joukkoon, suosittelemme vahvasti että käyt kaikki kemian kurssit. Matemaattisesti lukion kemia ei ole yhtä vaativa kuin fysiikka, vaan yksinkertaisten yhtälöiden hallinta riittää. Ainoastaan viimeisen, viidennen kurssin aikana on tunnettava logaritmi- ja eksponenttiyhtälöt sekä osattava pyörittää ja ratkaista sujuvasti toisen asteen yhtälö.

0500 - 822 455  lassi.otakari@lassintunnit.fi