Matematiikan tukiopetus, Turku

Matematiikan tukiopetuksella saat matematiikan perusasiat haltuun.Matematiikka, jos mikään, on aine, jossa uudet asiat rakennetaan edellisten, aikaisemmin opetettujen päälle. Kokemus on osoittanut, että matematiikan perusteiden hallinta ei vaadi sen kummempaa "matikkapäätä", vaan oleellisinta on, miten monta tuntia jaksaa panostaa harjoitteluun.

Matematiikka on taito, joka avaa monet ovet ja josta on hyötyä koko elämän ajan. Se on kriittisessä osassa kaikilla luonnontieteellisillä aloilla, tutkijasta lääkäriin, sekä teollisuudessa, olitpa sitten yrittäjä tai insinöörinä isossa firmassa. Samoin matemaattista ymmärrystä vaatii esim. yksityiselämään liittyvä taloudellinen päätöksenteko.

Peruskoulussa käytävät asiat, eli mm. murtoluvut, prosentit, perusgeometria ja yksinkertaiset yhtälöt on tärkeä hallita sujuvasti jo lukion alkaessa. Lukion paljon nopeampi tahti ja se, että jokaisella kurssilla mennään kokonaan uusiin asioihin, joihin ei enää myöhemmin palata, tulee shokkina monelle lukion ensimmäisen vuoden oppilaalle.

Lukion lyhyessä matematiikassa ensimmäinen kurssi on perusta, jolle kurssit 2-7 rakentavat. Viimeksi mainitut ovat keskenään pitkälti riippumattomat. Yhteistä niille on kuitenkin se, että niiden aikana käytetään ensimmäisellä kurssilla opittuja menetelmiä, esim. lausekkeenkäsittelyä ja yhtälönratkaisua. Ilman näitä taitoja tehtävien teko kaatuu jo perusasioihin, tai aikaa kuluu kohtuuttomasti.

Pitkässä matematiikassa tilanne on sama: kahden ensimmäisen kurssin aikana karttuneet taidot määräävät suurelta osin menestyksen jatkokursseilla. On huomioitava tosin, että kurssit 7-10 muodostavat differentiaalilaskennan kokonaisuuden, joka on käytävä järjestyksessä (kurssin 9 lukujonoja koskeva osuus pois lukien).

0500 - 822 455  lassi.otakari@lassintunnit.fi